Prezes Zarzadu - Dyrektor Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp.z o.o.

  • Janusz Ratajczyk

 

 Z-ca Dyrektora ds. Medycznych:

  • dr n. med. Amer Houli

 

Tel. 43 824 41 47

 

 

 Naczelna Pielęgniarka:

  • Bożena Welguś

 Tel.: 43 824 41 81