Prezes Zarządu - Dyrektor Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

  • Janusz Ratajczyk

Rada Nadzorcza:

  • Janusz Mołdawa - Przewodniczący
  • Witold Oleszczyk - Sekretarz
  • Bogumiła Kempińska-Mirosławska - Członek

 

 


 

Lekarz POZ 
ulotka01a

 

emergency

Medyczny Portal Informacyjny
mpi
 

       Regulamin  Organizacyjny      

                          Szpitala

icon_pdf.png
                                                      
Projekty Unijne
 unia2