ENDOSKOPIA

 

1. Gastroduodenofiberoskopia
    Gastrofiberoskopia + test ureazowy w kierunku zakażenia Helicobacter Pylori 
   

    Gastrofiberoskopia + test ureazowy w kierunku zakażenia Helicobacter Pylori + hist-pat.

150,00 zł
180,00 zł

200,00 zł

2. Rektosigmoideoskopia.  

    Rektosigmoideoskopia + hist--pat.

60,00 zł

80,00 zł

3. Kolonoskopia diagnostyczna   

    Kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem biopsji

300,00 zł

360,00 zł

 

 

Lekarz POZ 
ulotka01a

 

emergency

Medyczny Portal Informacyjny
mpi
 

       Regulamin  Organizacyjny      

                          Szpitala

icon_pdf.png
                                                      
Projekty Unijne
 unia2