26.06.2018

 

ZDUŃSKOWOLSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O.
W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

podaje do publicznej wiadomości, że:

 

OGŁASZA

 

drugi przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

będącego własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR”
w Zduńskiej Woli

 

położony w Zduńskiej Woli przy ulicy Osmolińskiej 6.

 

 

 Treść Ogłoszenia

 Regulamin

 

 

 

ZDUŃSKOWOLSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O.
W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

OGŁASZA

przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

będącego własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR”
w Zduńskiej Woli

 

położony w Zduńskiej Woli przy ulicy Osmolińskiej 6.

 

Informacje

Regulamin

Formularz ofertowy

Rzut

 

 

 

 

 

 

 dsc1149

 

 dsc1143

 

 dsc1135

 

 dsc1129

 

 dsc1123

 

 dsc1120

 

 dsc1118

 

 dsc1116

 

 dsc1113

 

 dsc1110

 

 dsc1108

 

 dsc1107

 

17.11.2017

OGŁOSZENIE

 

Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tekst jednolity : t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).ogłasza

Konkurs otwarty na 2018rok

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarki i inny personel medyczny do realizacji w oddziałach szpitala, dziale pomocy doraźnej oraz
poradniach specjalistycznych,

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.

 

Planowany termin realizacji umowy na świadczenia zdrowotne od dnia udzielenia – do 31.12.2018 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert /SWKO/ wraz z załącznikami dostępne są do zapoznania się w Dziale Kadr.  

Sposób porozumiewania się z oferentami oraz osoby upoważnione do kontaktu ze strony Udzielającego Zamówienie zostały określone w SWKO. 

 

Oferty należy składać w Sekretariacie, pokój nr 1, I piętro, budynek administracyjny Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w zamkniętych kopertach opatrzonych opisem :

 

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarki i inny personel medyczny do realizacji w oddziałach szpitala, dziale pomocy doraźnej oraz
poradniach specjalistycznych,

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert będzie dokonywane 10-go każdego miesiąca, natomiast pierwsze otwarcie nastąpi 08.12.2017r. o godz. 11.00 w gabinecie zastępcy Dyrektora ds. medycznych Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., I piętro budynek administracyjny.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty niezwłocznie po dokonaniu badania i oceny ofert.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w SWKO i obowiązujących przepisach

 

 

 

09.02.2017

Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

ogłasza konkurs na

„Wydzierżawienie przez Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

w Zduńskiej Woli, budynku prosektorium przyszpitalnego położonego

na terenieSzpitala przy ul. Królewskiej 29 o powierzchni 92,65 m2

na okres 12 miesięcy, celem prowadzenia usług

prosektoryjnych tj. w szczególności przechowywania

zwłok, przygotowania zwłok do sekcji i po sekcji, udostępniania

pomieszczeń do sekcji oraz przygotowania zwłok o

sobom upoważnionym do pochówku.”

 

Dokumentacja do pobrania tutaj


07.02.2017

Prezes Zduńskowolskiego Szpitala

Powiatowego Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,

Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert POBIERZ

 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert POBIERZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 POBIERZ

Wzór umowy - załącznik nr 2 POBIERZ

Wykaz personelu - załącznik nr 3 POBIERZ

Oświadczenie indywidualne - załącznik nr 4 POBIERZ

Zakres obowiązków osoby pełniącej funkcję

kierującego oddziałem - załącznik nr 5 POBIERZ

Oświadczenie - załącznik nr 6 POBIERZ

Oświadczenie - załącznik nr 7 POBIERZ

Oświadczenie - załącznik nr 8 POBIERZ

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 POBIERZ

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia POBIERZ

 

Ogłoszenie o modyfikacji szczegółowych warunków konkursu ofert POBIERZ

Oświadczenie indywidualne – załącznik nr 10 POBIERZ

 

Wybór najkorzystniejszej oferty POBIERZ


06.12.2016

Prezes Zduńskowolskiego Szpitala

Powiatowego Sp. z o.o.

ogłasza konkurs na

udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez lekarzy medycyny w zakresie:

ordynatorzy oddziałów,

lekarze oddziałów,

lekarze w zespołach ratownictwa

medycznego - dyżury medyczne

 

Ogłoszenie o konkursie ofert POBIERZ

 

Regulamin prac komisji do przeprowadzania konkursów POBIERZ

 

Szczegółowe warunki konkursu POBIERZ

 

Zarządzenie Nr 36/2016 dotyczące

powołania Komisji Konkursowej POBIERZ

 

Zarządzenie Nr 37/2016 dotyczące

ustalenia szczegółowych warunków konkursu POBIERZ

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert POBIERZ


04.10.2016

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

oferuje na sprzedaż samochód osobowy

Opel Vectra

 

vectra

 

Opel Vectra Kombi

 

Silnik benzynowy 2.0

Rok produkcji 1999

Przebieg 245.000

 

Cena 2100 PLN

 

Kontakt: Dział Techniczny Tel. 43 824 41 48

 


 

 

 

Samorząd Województwa Łódzkiego zaprasza mieszkańców regionu łódzkiego do skorzystania z bezpłatnych badań. Obecnie rozpoczęła się realizacja czterech programów zdrowotnych m.in.:

 

 

1.      Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży

 

Zapraszamy dzieci w wieku 11- 13 lat oraz 14-17. Program składa się z dwóch etapów.
W ramach I etapu dzieci będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem lub lekarzem psychiatrą. W II etapie istnieje możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach.

 

 

2.      Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza
u dzieci i młodzieży

 

Zapraszamy dzieci w wieku 4-5 lat z terenu województwa łódzkiego do bezpłatnego badania wzroku.

 

 

3.      Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV

 

Zapraszamy kobiety w wieku 30-65 lat do skorzystania z bezpłatnych badań wykrywających wirusa HPV, który jest głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. Program obejmuje konsultacje ginekologiczną, badanie cytologiczne i badanie na obecność DNA wirusa HPV typu 16 i 18.

 

 

4.      Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym.

 

Zapraszamy na bezpłatne badanie słuchu, które skierowane jest do dzieci w wieku 6-12 lat
z terenu województwa łódzkiego.

 

 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich programów finansowych przez Samorząd Województwa Łódzkiego wraz ze wskazaniem ich realizatorów są dostępne na portalu www.profilaktyka.lodzkie.pl w dziale Programy Województwa.

Na terenie powiatu zduńskowolskiego z badań można skorzystać w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” ul. Dąbrowskiego 10, Zduńska Wola.

 

 
ulotka01a

 

emergency

 

 
rodo

 

Medyczny Portal Informacyjny
mpi
 

       Regulamin  Organizacyjny      

                          Szpitala

icon_pdf.png
                                                      
Projekty Unijne
 unia2
 

Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki .

  Kliknij przycisk Akceptuj,aby zaakceptowac Cookies.