Kierownik:
  • lek. med. Sławomir Glazar

Tel. 43 824 41 84

 

Technicy medyczni:

  • Danuta Delida
  • Dorota Jałowiczaka

Laborant sekcyjny:

  • Małgorzata Puchalska

 Zakres działań podejmowanych przez Dział Patomorfologii obejmuje:

  • Ocenę mikroskopową materiałów pooperacyjnych pobranych wycinków w zabiegach endoskopowych
  • Biopsje aspiracyjne cienkoigłowe zmian palpacyjnych za wyjątkiem tarczycy
  • Ocenę cytologii ginekologicznej

 

Lekarz POZ 
ulotka01a

 

emergency

Medyczny Portal Informacyjny
mpi
 

       Regulamin  Organizacyjny      

                          Szpitala

icon_pdf.png
                                                      
Projekty Unijne
 unia2