Ordynator Oddziału:

  • lek. med. Anna Leśniewicz-Tomaszewska


Lekarze:

  • lek. med. Renata Kłak

con tel Tel. 43 824 41 60

Pielęgniarka Oddziałowa:

  • mgr Donata Perlińska

con tel Tel. 43 824 41 54


Oddział Opieki Paliatywnej świadczy wszechstronną, całodobową opiekę nad pacjentami cierpiącymi na nieuleczalne choroby. Najczęściej są to pacjenci z chorobą nowotworową, znajdujący się w terminalnym okresie życia.

Celem tych wielokierunkowych działań jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin poprzez:

  • zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych dolegliwości somatycznych
  • pielęgnację chorego
  • wsparcie psychiczne i duchowe chorego oraz jego najbliższych
  • stwarzanie godnych warunków w ostatnim etapie życia chorego.

Pomoc pacjentom niesie wyspecjalizowany w opiece hospicyjno-paliatywnej personel medyczny. Równie pomocna jest obecność psychologa, rehabilitanta.


 

Lekarz POZ 
ulotka01a

 

emergency

Medyczny Portal Informacyjny
mpi
 

       Regulamin  Organizacyjny      

                          Szpitala

icon_pdf.png
                                                      
Projekty Unijne
 unia2