Menu strony
Start
Szpital
Administracja
Linki
Przetargi
Kontakt
Cennik
Przewodnik Pacjenta
Ogłoszenia-Konkursy
E-SZPITAL
Dyżury Aptek
Polityka Jakości
REJESTRACJA ON-LINE
Statystyki strony
Użytkowników: 13
Artykułów: 137
Adresów: 22
Odwiedza nas 1 gość
ArtBannersPlus Module
certyfikat eurorenoma

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp.z.o.o informuje, że zgodnie z  Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2015 roku ( ZK.III.9611.12.2015) – nastąpi przerwa w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego w:

· Oddziale Wewnętrznym z Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w terminie od 01 lipca od godz.00.00 do 27 lipca 2015 roku do godz. 08.00

· Oddziale Dziecięcym w terminie od 01 sierpnia od godz.00.00 do 24 sierpnia 2015 roku do godz. 08.00

         Nadmieniamy, że powyższe przerwy w udzielaniu świadczeń związane są z koniecznością przeprowadzenia drobnych prac remontowo- modernizacyjnych i porządkowych mających na celu zachowanie odpowiednich warunków sanitarno epidemiologicznych.

         W związku z powyższym – w w/w terminach -  pacjenci wymagający hospitalizacji w Oddziale Wewnętrznym lub Dziecięcym  będą kierowani do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Kard. S.Wyszyńskiego w Sieradzu lub innych ościennych szpitali.  

 

 

  

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

 

uprzejmie informuje,

że Wojewoda Łódzki wyraziła zgodę na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej

dla  Oddziału Chirurgii Ogólnej z Salą Intensywnego Nadzoru Medycznego

w okresie od 06 czerwca  godz. 00.00 do 29 czerwca 2015 roku godz. 08.00

w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo – modernizacyjnych i porządkowych.

 

W związku z powyższym – w w/w terminie -  pacjenci wymagający hospitalizacji
w Oddziale Chirurgicznym winni być kierowani

do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Kard. S. Wyszyńskiego

w Sieradzu lub innych ościennych szpitali.

Prosimy o zrozumienie i właściwe kierowanie pacjentów.

 

 

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z.o.o

informuje, że w roku 2015 w ramach umów

z Narodowym Funduszem Zdrowia – Oddział w Łodzi zostały zakontraktowane świadczenia

w n/w zakresach:

LECZNICTWO SZPITALNE:

·         świadczenia w Oddziale Chorób  Wewnętrznych z salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

·         świadczenia w Oddziale Chirurgii Ogólnej z salą Intensywnego Nadzoru Medycznego (również w ramach „pakietu onkologicznego”),

·         świadczenia w Oddziale Położniczo- Ginekologicznym (również w ramach „pakietu onkologicznego”),

·         świadczenia w Oddziale Noworodkowym,

·         świadczenia w Oddziale Pediatrycznym

OPIEKA PALIATYWNO-HOSPICYJNA

·         świadczenia w Oddziale Opieki Paliatywnej

REHABILITACJA LECZNICZA

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Rehabilitacyjnej,

·         świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej w Dziale Fizjoterapii

·         świadczenia w Oddziale Rehabilitacyjnym

·         świadczenia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Alergologicznej ul. Królewska 29,

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Diabetologicznej ul. Osmolińska 6,

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Kardiologicznej ul. Królewska 29,

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Dermatologicznej ul. Osmolińska 6 (również w ramach „pakietu onkologicznego” ),

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Leczenia Bólu ul. Królewska 29

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Onkologicznej ul. Królewska 29 (również w ramach „pakietu onkologicznego”),

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Królewska 29 (również w ramach „pakietu onkologicznego”),

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Medycyny Sportowej ul. Osmolińska 6

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Neonatologicznej ul. Królewska 29

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Ginekologiczno-Położniczej
ul. Królewska 29 (również w ramach „pakietu onkologicznego” i badań cytologicznych), świadczenia ambulatoryjne w Poradni Chirurgicznej ul. Królewska 29 (również w ramach „pakietu onkologicznego”),

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Ortopedycznej ul. Królewska 29,

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Urologicznej  ul. Królewska 29 (również w ramach „pakietu onkologicznego”),

DIAGNOSTYKA KOSZTOCHŁONNA

·         świadczenia w zakresie gastroskopii układu pokarmowego w Pracowni Endoskopowej

·         świadczenia w zakresie kolonoskopii układu pokarmowego w Pracowni Endoskopowej

PSYCHIATRIA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Zdrowia Psychicznego ul, Osmolińska 6,

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Leczenia Uzależnień ul. Królewska 29,

RATOWNICTWO MEDYCZNE

·         Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego

·         Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego,

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

·         świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

·         świadczenia pielęgniarki środowiskowej,

·         świadczenia położnej środowiskowej,

·         transport sanitarny,

·         nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

 

 

 

 

SZPITAL PRZYJAZNY CZŁOWIEKOWI”


Zduńskowolski Szpital Powiatowy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dawniej: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli)
ul .KRÓLEWSKA 29, 98-220 ZDUŃSKA WOLA,
e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
TEL.
(0-43) 824-41-47, faks, 823-20-71
 NIP 829-17-36-832 REGON 000312515

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI- SRÓDMIESCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NUMER KRS: 0000445866

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 12 000 000,00 ZŁ ( w całości wniesiony)


INFORMACJE ODNOŚNIE REJESTRACJI DO POSZCZEGÓLNYCH PORADNII ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W ZAKŁADCE Zespół Poradni Ambulatoryjnych LUB POD NUMEREM TELEFONU:

43 824 41 00.

 

 

 

Uprzejmie informujemy , że z dniem 02 stycznia 2013 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która działa pod firmą: „Zduńskowolski Szpital Powiatowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Zgodnie z art. 80 ust 4 Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 nr 112 poz. 654) Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp.z.o.o. z dniem przekształcenia tj. z dniem 2 stycznia 2013 roku wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.


Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp.z.o.o. działa w oparciu o podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zapewnia osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych w Zduńskiej Woli i okolicznych gminach Zduńskiej Woli  dalsze nieprzerwane korzystanie z usług medycznych bez ograniczenia ich dostępności, warunków, zakresu i jakości. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Cennik opłat:

1. Cennik opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych.

2. Cennik opłat za udostepnianie dokumentacji medycznej.

3. Cennik opłat za specjalistyczne badania lekarskie.

4. Cennik opłat za swiadczenia z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej.

  

 
© 2015 Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp.z.o.o.