Menu strony
Start
Szpital
Administracja
Linki
Przetargi
Kontakt
Przewodnik Pacjenta
Ogłoszenia-Konkursy
E-SZPITAL
Polityka Jakości
REJESTRACJA ON-LINE
Dyżury Aptek
Statystyki strony
Użytkowników: 23
Artykułów: 140
Adresów: 22
Odwiedza nas 1 gość
certyfikat eurorenoma


15.04.2016
 

Powiat Zduńskowolski

zaprasza

od dnia 20 kwietnia 2016 roku

mieszkańców Powiatu na badania profilaktyczne

chorób nowotworowych realizowane przez

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o.   

 w ramach wczesnej diagnostyki

 

Ø  raka prostaty - PSA (mężczyźni od 40 do 75 roku życia)

Ø  raka jelita grubego - CEA,

    kał na krew utajoną (osoby po 40 roku życia)

Ø  raka piersi – C 15-3, USG (kobiety po 40 roku życia)

                  Ø  raka szyjki macicy – cytologia (kobiety po 25 roku życia)

                        Ø  raka jajnika – Ca 125 (kobiety po 40 roku życia)

             Ø  raka pęcherza moczowego  - konsultacje lekarskie

              z pogłębioną diagnostyką (osoby od 35 do 60 roku życia)

 

1. Pobieranie krwi do badań – PSA, CEA, C 15-3,  CA 125 oraz kału na krew utajoną (w pojemnikach jednorazowych dostępnych w aptece) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 13.00 w laboratorium (II piętro) Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. ul. Królewska 29, tel. 43 824 41 29

 

2. Pobieranie cytologii w Poradni Ginekologiczno-Położniczej/ Regionalny Ośrodek Chorób Nowotworowych ul. Królewska 29 - rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -10.00 tel. 43 824 41 15

 

3. Badania USG piersi wykonywane w  Pracowni USG I piętro Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. ul. Królewska 29 – rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku  w godzinach 10.00 - 11.00 tel. 43 824 41 71

 

4. Konsultacje lekarskie z pogłębioną diagnostyką  w ramach profilaktyki raka pęcherza moczowego -  Poradnia Ginekologiczno – Położnicza / Regionalny Ośrodek Chorób Nowotworowych - rejestracja telefoniczna  w środy w godz. 12.00-15.00, tel. 43 824 41 15                

 

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wypełnienie – w dniu badania - anonimowej ankiety dostępnej w miejscu realizacji Programów lub zgłoszenie się z wypełnioną ankietą dostępną tutaj.

 

O uczestnictwie w Programie decyduje kolejność zgłoszenia się pacjentów - do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dany program.

Niezgłoszenie się w wyznaczonym w trakcie rejestracji dniu - skutkuje skreśleniem z listy.

 

 13.04.2016

 

Zarząd Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

w Zduńskiej Woli

ogłasza nabór na stanowisko:


GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

szczegóły w zakładce: Ogłoszenia-Konkursy

 


 

 

 

 

Zduńskowolski Szpital  Powiatowy Sp. z o.o.

informuje, że realizuje

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

         Poprawa efektywności diagnostyki i terapii w ZSP Sp. z o.o.

w Zduńskiej Woli

         

Całkowita wartość projektu: 10.316.580,05 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR : 6.851.410,23 PLN

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

Poznaj szczegóły projektu...

 

 

 

 

 

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI

ZDROWOTNEJ (POZ)

 

 

 

 

Ankieta jest skierowana do Pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń POZ w ostatnich 12 miesiącach.

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, która pomoże nam w monitorowaniu udzielonych świadczeń. Wszelkie Państwa sugestie oraz uwagi będą dla nas bardzo cenne i posłużą do opracowania rozwiązań usprawniających organizację udzielania świadczeń.

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 4 minut.

Ankieta składa się z 22 pytań zamkniętych oraz 1 pytania otwartego.

Proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwą odpowiedź.

Pytania oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

 

 

Badanie satysfakcji Pacjenta podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - wypełnij ankietę

 

 

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

 

Informuje, że od dnia 1 października 2015 roku będą kontynuowane badania diagnostyczne w ramach Programów Profilaktycznych finansowanych przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.

 

Badania realizowane będą od 1 października 2015 roku w n/w komórkach organizacyjnych Szpitala przy ul. Królewskiej 29:

 

  •  Dział Diagnostyki Laboratoryjnej ( badania: PSA, CEA, krew utajona w kale) -  od poniedziałku do piątku w godz. 08.30-10.00 – II piętro Szpitala, tel. 43 824 41 29.

 

  •  Pracownia USG ( badanie USG piersi) - rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-11.00, badania wykonywane będą w ostatni piątek miesiąca-I piętro Szpitala,tel. 43 824 41 71.
  • Poradnia Ginekologiczno – Położnicza ( badanie cytologiczne) - rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-10.00, tel. 43 824 41 15.

 

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wypełnienie w dniu badania anonimowej ankiety dostępnej w miejscu realizacji Programów, bądź zgłoszenie się na badanie z wypełniona ankietą, której wzór dostępny jest poniżej.

 

  1. Oznaczenie poziomu PSA w ramach „ Programu badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka prostaty” – dla 50 mężczyzn (wzór ankiety)
  2. Badanie USG piersi w ramach „ Programu badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka piersi” dla 65 kobiet - (wzór ankiety)
  3. Badanie cytologiczne w ramach „ Programu badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka szyjki macicy” dla 40 kobiet - (wzór ankiety)
  4. Badanie CEA dla 50 osób (wzór ankiety), lub badanie na krew utajoną w kale (w jednorazowych pojemnikach dostępnych w aptece) dla 20 osób (wzór ankiety ) w ramach„ Programu badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka jelita grubego”

 

 

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z.o.o

informuje, że w roku 2015 w ramach umów

z Narodowym Funduszem Zdrowia – Oddział w Łodzi zostały zakontraktowane świadczenia

w n/w zakresach:

 

LECZNICTWO SZPITALNE:

·         świadczenia w Oddziale Chorób  Wewnętrznych z salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

·         świadczenia w Oddziale Chirurgii Ogólnej z salą Intensywnego Nadzoru Medycznego (również w ramach „pakietu onkologicznego”),

·         świadczenia w Oddziale Położniczo- Ginekologicznym (również w ramach „pakietu onkologicznego”),

·         świadczenia w Oddziale Noworodkowym,

·         świadczenia w Oddziale Pediatrycznym

OPIEKA PALIATYWNO-HOSPICYJNA

·         świadczenia w Oddziale Opieki Paliatywnej

REHABILITACJA LECZNICZA

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Rehabilitacyjnej,

·         świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej w Dziale Fizjoterapii

·         świadczenia w Oddziale Rehabilitacyjnym

·         świadczenia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Alergologicznej ul. Królewska 29,

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Diabetologicznej ul. Osmolińska 6,

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Kardiologicznej ul. Królewska 29,

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Dermatologicznej ul. Osmolińska 6 (również w ramach „pakietu onkologicznego” ),

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Leczenia Bólu ul. Królewska 29

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Onkologicznej ul. Królewska 29 (również w ramach „pakietu onkologicznego”),

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Królewska 29 (również w ramach „pakietu onkologicznego”),

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Medycyny Sportowej ul. Osmolińska 6

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Neonatologicznej ul. Królewska 29

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Ginekologiczno-Położniczej
ul. Królewska 29 (również w ramach „pakietu onkologicznego” i badań cytologicznych), świadczenia ambulatoryjne w Poradni Chirurgicznej ul. Królewska 29 (również w ramach „pakietu onkologicznego”),

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Ortopedycznej ul. Królewska 29,

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Urologicznej  ul. Królewska 29 (również w ramach „pakietu onkologicznego”),

DIAGNOSTYKA KOSZTOCHŁONNA

·         świadczenia w zakresie gastroskopii układu pokarmowego w Pracowni Endoskopowej

·         świadczenia w zakresie kolonoskopii układu pokarmowego w Pracowni Endoskopowej

PSYCHIATRIA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Zdrowia Psychicznego ul, Osmolińska 6,

·         świadczenia ambulatoryjne w Poradni Leczenia Uzależnień ul. Królewska 29,

RATOWNICTWO MEDYCZNE

·         Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego

·         Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego,

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

·         świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

·         świadczenia pielęgniarki środowiskowej,

·         świadczenia położnej środowiskowej,

·         transport sanitarny,

·         nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

 

 

 

 

SZPITAL PRZYJAZNY CZŁOWIEKOWI”

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dawniej: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli)
ul .KRÓLEWSKA 29, 98-220 ZDUŃSKA WOLA,
e-mail
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
TEL. (0-43) 824-41-47, faks, 823-20-71

 NIP 829-17-36-832 REGON 000312515

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI- SRÓDMIESCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NUMER KRS: 0000445866

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 13 555 000,00 ZŁ ( w całości wniesiony)

 

INFORMACJE ODNOŚNIE REJESTRACJI DO POSZCZEGÓLNYCH PORADNII ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W ZAKŁADCE Zespół Poradni Ambulatoryjnych LUB POD NUMEREM TELEFONU:

43 824 41 00.

 

 

 

Uprzejmie informujemy , że z dniem 02 stycznia 2013 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która działa pod firmą: „Zduńskowolski Szpital Powiatowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Zgodnie z art. 80 ust 4 Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 nr 112 poz. 654) Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp.z.o.o. z dniem przekształcenia tj. z dniem 2 stycznia 2013 roku wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp.z.o.o. działa w oparciu o podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zapewnia osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych w Zduńskiej Woli i okolicznych gminach Zduńskiej Woli  dalsze nieprzerwane korzystanie z usług medycznych bez ograniczenia ich dostępności, warunków, zakresu i jakości. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2016 Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp.z.o.o.