logo Zduńskowolski Szpital Powiatowy

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo do korzystania POZA KOLEJNOŚCIĄ ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

  • Inwalidzi wojenni i wojskowi
  • Kombatanci
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • Żołnierze i pracownicy - w zakresie leczenia urazówi choróbnabytych podczas wykonywaniazadań poza granicami Państwa
  • Weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazówi choróbnabytych podczas wykonywaniazadań poza granicami Państwa

 

Podstawa prawna:

Art. 24, 24a, 24b, 24c, 47c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Edytuj
Na skróty
Jednostki szpitala
Oddziały
Oddziały
Poradnie
Poradnie
Dział Anestezjologii  i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Dział Anestezjologii
i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Dział wielolodiagnostyczny
Dział wielolodiagnostyczny
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Pomocy Doraźnej
Dział Pomocy Doraźnej
Izba przyjęć
Izba przyjęć
Apteka szpitalna
Apteka szpitalna